Dao ceramic 4inch
Sắc bén 10 lần dao thông thường
240,000 VND
Dao ceramic 5inch
Sắc bén gấp 10 lần dao thông thường
315,000 VND
Dao bào ceramic
48,000 VND
Dao ceramic 3inch
135,000 VND
108,000 VND
Bộ dao bếp CS bằng Inox màu Ceramic
303,000 VND
242,400 VND
Sản phẩm bán chạy nhất trong tháng
Dao ceramic 3inch
135,000 VND
108,000 VND
Dao bào ceramic
48,000 VND
Dao ceramic 5inch
Sắc bén gấp 10 lần dao thông thường
315,000 VND
Dao ceramic 4inch
Sắc bén 10 lần dao thông thường
240,000 VND
Bộ dao bếp CS bằng Inox màu Ceramic
303,000 VND
242,400 VND