Túi Zipper Kokusai size L20 (26.5cmx31cm)
46,000 VND
Túi Zipper Kokusai size M30 (18cmx21m)
37,000 VND
Túi Zipper Kokusai size XL10 (28cmx36cm)
39,000 VND
Sản phẩm bán chạy nhất trong tháng
Túi Zipper Kokusai size L20 (26.5cmx31cm)
46,000 VND
Túi Zipper Kokusai size M30 (18cmx21m)
37,000 VND
Túi Zipper Kokusai size XL10 (28cmx36cm)
39,000 VND