Giấy thấm dầu 20 tờ/ bịch GTDD00100022
Giấy thấm dầu Kokusai 24cmx24cm(30 sheet/hộp) GTDD00091150
Sản phẩm bán chạy nhất trong tháng
Giấy thấm dầu 20 tờ/ bịch GTDD00100022
Giấy thấm dầu Kokusai 24cmx24cm(30 sheet/hộp) GTDD00091150