Sản phẩm bán chạy nhất trong tháng
Màng bọc thực phẩm 30cm x 30FT
Giấy thấm dầu 20 tờ/ bịch GTDD00100022
Giấy chống dính Moriitalia 30cmx5m
22,000 VND
Giấy chống dính Moriitalia 45cmx5m
32,000 VND
Giấy chống dính Moriitalia 45cmx10m
59,000 VND
Giấy chống dính Moriitalia 45cmx75m
390,000 VND
Màng bọc thực phẩm las palms 30cmx450m
Màng bọc thực phẩm las palms 30cmx400m